ГоловнаКаталогБлогРейтингЕ-Пошта 
 
 
Зробити домашньою у вибране  

  Функції в MySQL  
Функції викликаються для виконання операцій і повернення їх результатів. При виклику функції символ пропуску між ім'ям функції і наступними за ним круглими дужками не допускається.

NOW() - правильно;
NOW () - неправильно.

Запуск серверу в режимі ANSI( з параметром - ansi ) дозволяє задавати пробіли після імен функцій, хоча при цьому спостерігається побічний ефект: всі імена функцій стають зарезервованими словами. Така поведінка також можлива і на підставі специфіки з'єднання, що залежить від клієнтської програми. Наприклад, можна запустити клієнтську програму mysql з параметром - ignore-spase; в програмах, написаних на мові програмування С, можна викликати функцію mysql_real_connect( ) з параметром CLIENT_IGNORE_SPASE.

Задані функції задаються кількома параметрами, розділені комами. Символи пропуску між параметрами допустимі.

CONCAT('abc','def') - правильно;
CONCAT('abc', 'def') - також правильно.

Є декілька виключень із цих синтаксичних правил - це такі функції, як TRIM() або EXSTRACT():

TRIM(' ' FROM ' x ') => 'x'
EXTRACT(YEAR FROM '2003-01-01') => 2003

Для кожної функції детально описується її синтаксис.
  Логін:
  Пароль:
Книга Фріланс на західному ринку
Книга Фріланс на західному ринку

APServer | SiMan CMS | Лічильник відвідувань | Тека сайтів | Рейтинг | Форум | Download | Шаблони сторінок | Посібник Smarty | Підручник PHP | Статті/Огляди