ГоловнаКаталогБлогРейтингЕ-Пошта 
 
 
Зробити домашньою у вибране  

  Створення головної форми  
Головна форма зазвичай містить компоненту MainMenu, яка реалізує головне меню системи.

Перед подальшим проектуванням форми, необхідно встановити значення наступних властивостей за допомогою інспектора об'єктів.

BorderStyle - Вид вікна. Може приймати значення: bsSizeable (звичайне вікно), bsDialog (діалогове вікно), bsSingle (звичайне вікно, яке не змінює розміри). Необхідно встановити bsSizeable.

Caption - Заголовок форми.

Position - Позиція форми на екрані при першому показі вікна. Може приймати значення: poDesigned (вікно буде виведене так, як розміщено при проектуванні), poDesktopCenter (по центру робочого столу), poMainFormCenter (по центру головної форми). Встановим його як poDesktopCenter.

WindowState - Стан вікна. Може бути розгорнутим на весь екран, звичайним або згорнутим на панель задач, відповідно: wsMaximized, wsNormal, wsMinimized. Для зручності користування встановимо його як wsMaximized.

Компонента MainMenu знаходиться на закладці Standard. Її значок має вигляд Значок компоненти TMainMenu. Для розміщення його на формі необхідно натиснути лівою кнопкою миші на значок компоненти а після того - на формі.

Для виклику редактора меню необхідно в контекстному меню компоненти обрати пункт Menu Designer. Вікно редактора меню має вигляд:

Редактор меню
Мал. 2

Після створення кожного пункту меню (для цього потрібно встановити властивість Caption для пункту), він стає окремим об'єктом, який доступний для редагування у інспекторі об'єктів. Для нього можна встановити наступні властивості:
  • Caption - текст, який відображається на екрані.
  • Checked - показує, чи встановлений прапорець навпроти пункту меню (true - встановлений, false - не встановлений).
  • Enabled - пункт доступний (true) чи ні (false).
  • ShortCut - комбінація клавіш, по якій викликається даний пункт.
  • Visible - видимий пункт (true) чи ні (false).

Після закриття редактора меню можна встановити обробники вибору пунктів меню, вибравши його в редакторі форм.

Наприклад, обробник пункту меню "Вихід" матиме вигляд:

procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);
begin
  if Application.MessageBox(
    'Ви дійсно хочете завершити роботу?',
    'Завершення роботи',
    MB_YesNo+MB_ICONQUESTION
  )=mrYes then Close();
end;

При використанні декількох вікон у програмі, головною, тобто тою, яка запускається першою, є форма, яка створена першою (Form1). Всі інші форми необхідно викликати. Це робиться за допомогою методу ShowModal форми, яку необхідно викликати:

<Назва форми>.ShowModal();

Наприклад, якщо форма Form2 відповідає за виведення інформації про програму і має викликатися пунктом меню "Допомога->Про програму" форми Form1, то обробник події натискання на даний пункт меню буде мати вигляд:

procedure TForm1.N12Click(Sender: TObject);
begin
  Form2.ShowModal();
end;

При першій компіляції проекту з даним обробником система Delphi може видати вікно

Діалогове вікно додання форми в проект

яке запитує, чи варто додати модуль форми, яка викликається, до списку використаних у модулі даної форми. Необхідно дати ствердну відповідь.  Логін:
  Пароль:
Книга Фріланс на західному ринку
Книга Фріланс на західному ринку

APServer | SiMan CMS | Лічильник відвідувань | Тека сайтів | Рейтинг | Форум | Download | Шаблони сторінок | Посібник Smarty | Підручник PHP | Статті/Огляди