ГоловнаКаталогБлогРейтингЕ-Пошта 
 
 
Зробити домашньою у вибране  

Форуми -> Програмування -> Експорт-імпорт XML в Delphi TreeView
 
Зім 22:27 30.09.2009 Цитувати № 1 [^]
 
Чи можливий експорт-імпорт XML в компонент Delphi TreeView без встановлення додаткових компонент?
 
Joe 23:06 30.09.2009 Цитувати № 2 [^]
 
ОСь знайшов код:

Delphi
procedure Tree2XML(tree: TTreeView);
var
  tn : TTreeNode;
  XMLDoc : TXMLDocument;
  iNode : IXMLNode;

  procedure ProcessTreeItem(
        tn    : TTreeNode;
        iNode : IXMLNode);
  var
    cNode : IXMLNode;
  begin
    if (tn = nil) then Exit;
    cNode := iNode.AddChild('item');
    cNode.Attributes['text'] := tn.Text;
    cNode.Attributes['imageIndex'] := tn.ImageIndex;
    cNode.Attributes['stateIndex'] := tn.StateIndex;

    //child nodes
    tn := tn.getFirstChild;
    while tn <> nil do
    begin
      ProcessTreeItem(tn, cNode);
      tn := tn.getNextSibling;
    end;
  end; (*ProcessTreeItem*)
begin
  XMLDoc := TXMLDocument.Create(nil);
  XMLDoc.Active := True;
  iNode := XMLDoc.AddChild('tree2xml');
  iNode.Attributes['app'] := ParamStr(0);

  tn := tree.TopItem;
  while tn <> nil do
  begin
    ProcessTreeItem (tn, iNode);

    tn := tn.getNextSibling;
  end;

  XMLDoc.SaveToFile(ChangeFileExt(ParamStr(0),'.XML'));

  XMLDoc := nil;
end; (* Tree2XML *)
 

Delphi
procedure XML2Tree(
          tree   : TTreeView;
          XMLDoc : TXMLDocument);
var
  iNode : IXMLNode;

  procedure ProcessNode(
        Node : IXMLNode;
        tn   : TTreeNode);
  var
    cNode : IXMLNode;
  begin
    if Node = nil then Exit;
    with Node do
    begin
      tn := tree.Items.AddChild(tn, Attributes['text']);
      tn.ImageIndex := Integer(Attributes['imageIndex']);
      tn.StateIndex := Integer(Attributes['stateIndex']);
    end;


    cNode := Node.ChildNodes.First;
    while cNode <> nil do
    begin
      ProcessNode(cNode, tn);
      cNode := cNode.NextSibling;
    end;
  end; (*ProcessNode*)
begin
  tree.Items.Clear;
  XMLDoc.FileName := ChangeFileExt(ParamStr(0),'.XML');
  XMLDoc.Active := True;

  iNode := XMLDoc.DocumentElement.ChildNodes.First;

  while iNode <> nil do
  begin
    ProcessNode(iNode,nil);
    iNode := iNode.NextSibling;
  end;

  XMLDoc.Active := False;
end;


  Логін:
  Пароль:
Книга Фріланс на західному ринку
Книга Фріланс на західному ринку

APServer | SiMan CMS | Лічильник відвідувань | Тека сайтів | Рейтинг | Форум | Download | Шаблони сторінок | Посібник Smarty | Підручник PHP | Статті/Огляди